2. Các số liệu ban đầu:
Năng suất nhiệt 1,8 tr kcal, nhiên liệu là than có đốt kèm khí Biogas

3. Nội dung thuyết minh:
· Chương 1: Giới thiệu nhà máy tinh bột sắn MangYang và chọn lò cấp nhiệt cho nhà máy.
· Chương 2: Xác định cấu trúc và cân bằng nhiệt hệ lò dầu tải nhiệt.
· Chương 3: Tính khí động hệ lò dầu tải nhiệt.
· Chương 4: Sự hình thành NOx,SOx trong khói khi cháy và các giải pháp kỹ thuật.

4. Các bản vẽ và đồ thị:
Mặt bằng bố trí hệ lò dầu tải nhiệt.
Sơ đồ cấu tạo của hệ lò dầu tải nhiệt.
Sơ đồ mạch điện.
Sơ đồ nguyên lý hệ lò dầu tải nhiệt.
Cấu tạo buồng đốt.
Cấu tạo xiclon.


  Facebook Google twitter
  Từ khóa:
  Cùng Chuyên Mục
  Blogger Comments
  Facebook Comments

  Tin Tức Online
  Xem Thêm Tất Cả »
  Góc Chia Sẻ
  Xem Thêm Tất Cả »
  Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
  Xem Thêm Tất Cả »
  Góc Thư Giản
  Xem Thêm Tất Cả »
  Bài Viết Ngẫu Nhiên
  Copyright © 2016 - All Rights Reserved
  Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap