SÁCH SCAN - Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Full 3 tập) - GS.TS. Trần Ngọc Chấn

Môi trường không khí ở nước ta đặc biệt là ở các khu công nghiệp và đô thị lớn vẫn tồn tại những dấu hiệu ô nhiễm đáng ko ngại. Phần lớn các nhà máy, xi nghiệp chưa được trang bị các hệ thống xử lý bụi và khí độc hại và hàng giờ hàng ngày thải vào bầu khí quyển một lượng khổng lồ các chất độc hại làm ô nhiễm môi trường không khí nghiêm trọng.


Một trong những nhiệm vụ quan trọng để đề phòng chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường là " Đẩy mạnh nghiên cứu khao học và công nghệ, đào tạo cán bộ, chuyên gia về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho giảng dạy và học tập của cán bộ giảng dạy, sinh viên, học viên cao học cũng như nghiên cứu sinh thuộc chuyên nghành Kỹ thuật môi trường không khí.

Nội dung cuốn sách bao gồm các vấn đề nguồn gốc ô nhiễm không khí và công nghệ xử lý bụi, khí độc hại trong khí thải công nghiệp. Sách được chia làm 3 tập và 16 chương:

– Tập 1: Ô nhiễm không khí và khuếch tán ô nhiễm.

Chương 1: Các chất gây ô nhiễm môi trường không khí-  nguồn phát sinh và tác hại của chúng.
Chương 2: Các yếu tố khí tượng có liên quan đến sự khuếch tán chất ô nhiễm trong khí quyển.
Chương 3: Tính toán khuếch tán chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao.
Chương 4: Tính toán khuếch tán chất ô nhiễm từ các nguồn thấp

– Tập 2: Cơ học về bụi và phương pháp xử lý bụi.

Chương 5: Cơ học về bụi và các phép đo bụi.
Chương 6: Buồng lắng bụi và các thiệt bị lọc quán tính.
Chương 7: Thiết bị lọc bụi ly tâm.
Chương 7: Lưới lọc bụi.
Chương 9: Thiết bị lọc bụi bằng điện
Chương 10: Thiệt bị lọc bụi kiểu ướt.
Chương 11: Những vấn đề chung về xử bụi.

– Tập 3: Lý thuyết tính toán và công nghệ xử lý khí độc hại.

Chương 12: Xác định lượng khí độc hại tỏa ra từ các quá trình công nghệ khác nhau và phương pháp đo nồng độ một số loại khí độc hại phổ biến.
Chương 13: Cơ sở lý thuyết của các quá trình xử lý khí độc hại.
Chương 14: Công nghệ xử lý khí Sunfur dioxit SO2.
Chương 15: Công nghệ xử lý các chất khí dihydro sunfua (H2S), nito oxit (NOx) và một số khí độc hại khác.
Chương 16: Ô nhiễm mùi và phương pháp xử lý.

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap