Kỹ thuật Robot đã và đang được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực ở nhiều nước, nó đã đem lại hiệu quả to lớn trong sản xuất công nghiệp, trong quốc phòng, y tế, xã hội, thám hiểm vũ trụ ... Nhưng tình hình sử dụng robot trong sản xuất ở nước ta hiện nay còn rất hiếm hoi, việc ứng dụng robot công nghiệp hiện vẫn còn là lĩnh vực mới mẽ đối với nền công nghiệp nước nhà. Việc giảng dạy môn robot công nghiệp cho sinh viên ngành Cơ khí cũng chỉ mới bắt đầu ở một số trường đại học. Trong tình hình đó, chúng tôi cố gắng biên soạn giáo trình ROBOT CÔNG NGHIỆP nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và cung cấp tài liệu để sinh viên ngành Cơ khí học tập, các học viên cao học ngành cơ khí cũng có thể dùng để tham khảo thêm.
Khi nghiên cứu Robot công nghiệp đòi hỏi nhiều kiến thức liên quan như : Toán học, Cơ học, Cơ khí, Điện tử, Điều khiển tự động, Tin học ... với những yêu cầu như vậy nên việc nghiên cứu đầy đủ về robot công nghiệp là khó khó khăn.

Chương I. Giới thiệu chung về robot công nghiệp
Chương II. Các phép biến đổi thuần nhất (Homogeneous Transformation)
Chương III. Phương trình động học của robot (Kinematic Equations)
Chương IV. Giải phương trình động học robot hay phương trình động học ngược  (Invers Kinematic Equations)
Chương V. Ngôn ngữ lập trình robot (Robot Programming Languages )
Chương VI. Mô phỏng robot trên máy tính (Robot Simulation)
Chương VII. Động lực học Robot (Dynamic of Robot)
Chương VIII. Thiết kế quĩ đạo robot (Trajectory Planing)
Chương IX. Truyền động và điều khiển robot


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap