- Điểm chết trên (ĐCT): là điểm ứng với vị trí đỉnh của piston trong xi lanh khi piston xa tâm trục khuỷu nhất.
- Điểm chết dưới (ĐCD): là điểm ứng với vị trí của đỉnh piston trong xi lanh khi piston gần tâm trục khuỷu nhất.
- Hành trình của pistông (S): Là khoảng cách giữa 2 điểm chết.
- Thể tích buồng cháy (Vc) : Là phần thể tích không gian giữa nắp máy và đỉnh piston khi piston ở ĐCT
- Thể tích công tác (Vh): Là hiệu số giữa thể tích toàn phần (Va) và thể tích buồng cháy (Vc). Vh = Va – Vc.
- Kỳ: Là 1 phần của chu trình công tác mà ứng với thời gian trong đó piston chuyển động được từ điểm chết này đến điểm chết kia trong xi lanh của động cơ.

Bài giảng Động cơ đốt trong. Trình độ Cao đẳng công nghệ ôtô.
1. Sơ đồ nguyên lý
2. Nguyên lý làm việc

Câu hỏi kiểm tra nhận thức


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap