SÁCH SCAN - The Mechatronics Handbook - Cơ điện tử Tập 1 (Robert H.  Bishop - Phạm Anh Tuấn Bd)

Cơ điện tử hiện nay đã mở ra một phương pháp mới trong ứng dụng kỹ thuật và đã thực sự bao trùm lên mọi diện mạo của thế giới hiện đại. Cơ điện tử chính là sự tích hợp hữu cơ của các hệ cơ khí, điện tử và máy tính. Để xây dựng thành công các hệ cơ điện tử đòi hỏi trí tuệ tổng hợp của các chuyên gia trong những lĩnh vực trên. Với mục đích trở thành tài liệu tham khảo chuẩn cho các chuyên gia kỹ thuật trên khắp thế giới, Cuốn Cơ Điện Tử đã đưa ra một cách nhìn toàn diện, thống nhất, chi tiết và đầy đủ về lĩnh vực năng động, ấn tượng này, và nêu ra xu hướng phát triển của các hệ cơ điện tử hiện đại. Hơn 60 bài viết của các nhà khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới trình bày mọi khía cạnh của cơ điện tử, từ cái nhìn tổng quát về lịch sử cơ điện tử qua những lý thuyết cơ bản, các hệ thống, các quá trình và thực tiễn sản xuất đến viễn cảnh tương lai của cơ điện tử.

Cơ điện tử đang rộng mở, đầy những tiềm năng và cơ hội xán lạn. Cuốn Cơ Điện Tử là một dấu ấn, đồng thời là cánh cửa và con đường dẫn bạn đến với thế giới cơ điện tử.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap