Đồ án tốt nghiệp là nhiệm vụ cuối cùng trong chuyên ngành đào tạo kỹ sư của Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng mà mọi sinh viên trước khi bước vào thực tế công việc phải thực hiện. Đồ án tốt nghiệp giúp cho sinh viên tổng hợp và khái quát lại kiến thức đã học từ kiến thức cơ sở đến kiến thức chuyên ngành. Qua quá trình thực hiện, sinh viên tự rút ra nhận xét và kinh nghiệm cho bản thân trước khi bước vào công việc thực tế của một kỹ sư tương lai.
Lịch sử phát triển của máy nén đã có nhiều thế kỷ trước. Để hiểu rõ hơn về máy nén cũng như các quá trình, đặc điểm thủy lực, kết cấu và ứng dụng của máy nén vào các ngành khoa học công nghiệp và trong thực tế. Do đó, việc nghiên cứu, khảo sát máy nén là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, em chọn đề tài tốt nghiệp là: “khảo sát máy nén piston trên ôtô KaMaz 53212, máy nén ly tâm trên động cơ D1146TI” , với đề tài này có thể phần nào giúp chúng ta hiểu hơn về hai loại máy nén này.

LỜI NÓI ĐẦU 1
MỤC LỤC 2
1 Mục đích, ý nghĩa của đề tài: 4
2 Khảo sát máy nén piston và máy nén ly tâm. 5
2.1 Nhiệm vụ máy nén . 5
2.2 Khảo sát máy nén piston: 5
2.2.1 Nhiệm vụ và phân loại: 5
2.2.2 Khảo sát máy nén piston piston 1 cấp: 5
2.3 Khảo sát máy nén ly tâm: 25
2.3.1 Nguyên lý cấu tạo và hoạt động: 25
2.3.2 Các quá trình của máy nén ly tâm: 26
2.3.3 Khảo sát đặc điểm thủy lực của máy nén ly tâm: 32
3 Khảo sát máy nén piston trong hệ thống phanh xe KaMaz 53212: 37
3.1 Các đặc điểm và thông số kỹ thuật: 37
3.1.1 Các đặc điểm chung của kết cấu: 37
3.1.2 Các thông số kỹ thuật: 38
3.2 Giới thiệu chung của hệ thống phanh trên xe KaMaz 53212: 39
3.2.1 Giới thiệu chung về hệ thống phanh : 39
3.2.2 Các thông số kỹ thuậ của hệ thống phanh: 40
3.2.3 Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh: 42
3.3 Khảo sát máy nén piston 1 cấp: 45
3.3.1 Cấu tạo máy nén piston 1 cấp: 45
3.3.2 Các bộ phận của máy nén piston: 46
3.3.3 Tính toán kiểm nghiệm máy nén: 51
4 Khảo sát máy nén ly tâm trong hệ thống tăng áp động cơ D1146TI: 56
4.1 Sơ đồ hệ thống tăng áp động cơ D1146TI: 56
4.2 Đặc điểm kết cấu hệ thống tăng áp động cơ D1146TI: 58
4.2.1 Bộ tuốc bin CY20 tăng áp: 58
4.2.2 Tuốc bin khí của bộ tuốc bin tăng áp của động cơ D1146TI: 60
4.2.3 Máy nén ly tâm: 62
4.2.4 Van giảm áp và bộ phận chấp hành: 69
4.3 Đặc điểm bố trí, sắp xếp cụm tuốc bin – máy nén: 69
4.4 Phối hợp giữa tuốc bin, máy nén với động cơ đốt trong: 71
4.5 Tính toán kiểm nghiệm máy nén ly tâm trên động cơ: 72
4.5.1 Các số liệu cho trước và thông số chọn: 72
4.5.2 Tính toán kiểm nghiệm máy nén: 73
5 Đánh giá máy nén : 75
5.1 Năng suất của máy nén : 75
5.1.1 Đánh giá năng suất của máy nén: 75
5.1.2 Phương pháp đánh giá năng suất đơn giản: 76
5.2 Hiệu suất máy nén: 76
5.2.1 Hiệu suất đẳng nhiệt: 77
5.2.2 Hiệu suất thể tích: 77
6 Các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trong máy nén: 79
6.1 Nhiệt độ khí vào: 79
6.2 Sụt áp trong bộ lọc khí: 80
6.3 Giảm thiểu rò rỉ khí: 80
6.4 Xả nước ngưng: 81
6.5 Thực hiện việc bảo dưỡng máy nén: 82
7 Kết luận chung: 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap