Giáo trình Tự động hoá trong xây dựng đề cập tới những khái niệm cơ bản về điều khiển tự động, trình bày phần cơ bản nhất của lý thuyết điều khiển tự động là hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục, phương pháp mô tả toán học, phân tích chất lượng và ổn định của hệ thống điều khiển tự động. Giáo trình cũng đề cập đến lý thuyết hệ thống điều khiển xung tuyến tính. Phần cuối của giáo trình trình bày các dây chuyền công nghệ tự động chủ yếu trong sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng. Giáo trình dùng làm tài liệu giảng dạy cho các ngành cơ khí xây dựng, vật liệu xây dựng và kỹ thuật môi trường của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Cuốn sách còn là nguồn tài kiệu tham khảo bổ ích cho các cán bộ kỹ thuật có nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực điều khiển tự động.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap