Bài 1: Xác định entapy của quá trình hóa hơi chất lỏng.
Bài 2: Độ tăng điểm sôi.
Bài 3: Xác định nhiệt tạo thành của nước
Bài 4: Cân bằng lỏng - hơi
Bài 5: Sắc ký khí.
Bài 6: Xác định tốc độ phản ứng và năng lượng hoạt hóa của
phản ứng thủy phân CH3COOC2H5 bằng HCl
Bài 7: Vận tốc phản ứng thế halogen
Bài 8: Độ dẫn điện trong chất rắn
Bài 9: Phương trình nerst

Phụ lục


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap