1. Mục đích - qui định
2. Các khái niện chung
3. Các phương pháp phá mẫu
4. Các phương pháp thường dùng trong phân tích Silicat
5. Thực nghiệm
5.1. Phân tích thành phần hóa học của Ximăng
5.2. Phân tích thành phần hóa học của đất sét
5.3. Phân tích thành phần hóa học của đá vôi
5.4. Phân tích thành phần hóa học của thủy tinh
6. Sai số trong phân tích định lượng hóa học
7. Đánh giá sai số
8. Qui tắc tính và làm tròn số


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap