Tài liệu giới thiệu các vấn đề liên quan đên: Hỏng hóc đối với hệ thống phanh, Kiểm tra, tháo lắp và điều chỉnh các cơ cấu phanh..

1. Precautions
2. Troubleshooting
3. Checks and adjustments
4. Master cylinder
5. Brake booster
6. Front brake
7. Rear brake (drump type)
8. Rear brake (disc type)
9. Brake hoses and tubes

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap