Khái niệm về logic trạng thái: 
+ Trong cuộc sống hàng ngày những sự vật hiện tượng đập vào mắt chúng ta như: có/không; thiếu/đủ; còn/hết; trong/đục; nhanh/chậm...hai trạng thái này đối lập nhau hoàn toàn. 
+ Trong kỹthuật (đặc biệt kỹ thuật điện - điều khiển) - khái niệm về logic hai trạng thái: đóng /cắt; bật /tắt; start /stop… 
+ Trong toán học để lượng hoá hai trạng thái đối lập của sự vật hay hiện tượng người ta dùng hai giá trị 0 &1 gọi là hai giá trị logic. 
- Các nhà khoa học chỉ xây dựng các “hàm“ & “biến“ trên hai giá trị 0 &1 này. 
- Hàm và biến đó được gọi là hàm & biến logic. 
- Cơsở để tính toán các hàm & số đó gọi là đại sốlogic. 
- Đại số này có tên là Boole (theo tên nhà bác học Boole).

Đề cương
Chương 0 - Lý thuyết cơ sở
Chương 1 - Mạch tổ hợp và mạch trình tự
Chương 2 - Bộ điều khiển lập trình PLC
Chương 3 - Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng
Chương 4 - Ngôn ngữ lập trình Ladder
Chương 5 - Kỹ thuật lập trình điều khiển trình tự
Chương 6 - Các chức năng chuyên dùng trên PLC S7-200
Chương 7 - Những ứng dụng của PLC
Chương 8 - Lựa chọn, lắp đặt, kiểm tra và bảo trì hệ thống
Bài thực hành


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap