Từ rất lâu, ngành hóa học đã quan tâm nghiên cứu đến hiện tượng làm thay đổi vận tốc phản ứng khi có mặt một lượng rất bé của một chất nào đấy. Có lẽ hiện tượng này xuất phát từ những điều hết sức tình cờ.
Vào khoảng đầu thế kỷ XVIII, nhà bác học Nga M. A. Ilinski đã nghiên cứu để điều chế axit sulfurnic thơm (là sản phẩm trung gian để tổng hợp phẩm nhuộm) từ hợp chất hữu cơ antraquinon C6H4(CO)2C6H4. Theo tính toán của ông, antraquinon khi được đun nóng ở 100oC với axit sulfuric H2SO4sẽtạo thành axit sulfurnic có cấu tạo xác định. Ông đã tiến hành nhiều thí nghiệm nhưng vẫn không thành công. Một hôm, ông đang tiến hành thí nghiệm thì nhiệt kế bị vỡ, một giọt thủy ngân rơi vào bình cầu. Và chẳng khác gì phép lạ, trong bình cầu tạo thành chất axit sulfurnic. Điều này có nghĩa rằng giọt thủy ngân đã hướng quá trình đi theo chiều mong muốn. Thật khó nói câu chuyện này có đáng tin hay không nhưng có một điều rõ là, một lượng nhỏ tạp chất – thủy ngân – có tác động rõ rệt đến phản ứng, có nghĩa là Hg đã xúc tác cho phản ứng.

Chương i: Phản ứng xúc tác đồng thể
Chương ii: Phản ứng xúc tác dị thể
Chương iii: Thuyết hấp phụ
Chương iv: Thuyết đa vị baladin
Chương v: Nghiên cứu tính chất xốp của xúc tác
Chương vi: Xúc tác công nghiệp

Nguồn tham khảo:
[1] Nguyễn Hữu Phú, Hấp phụ và xúc tác trên vật liệu mao quản, NXB KH và KT, 1998
[2] Bộ môn Tổng hợp Hữu cơ, Trường ĐH Bách Khoa HN, Giáo trình Động học xúc tác, 1974
[3] L. IA. Macgôlitx, Cây đũa thần hóa học, NXB KH và KT, 1977
[4] Nguyễn Đình Huề - Trần Kim Thanh, Động hóa học và xúc tác, 1989
[5] G. S. CARETNHICÔP, Bài tập Hóa lý, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1979
[6] Jean-Pierre WAUQUIER, Le Rafinage du Pétrole – Procédés de Séparation, TECHNIP, 1998
[7] N. Y. Chen, Shape Selective Catalysis in Industrial Applications, Marcel Dekker, 1989
[8] C. Naccache, Zeolithes: Structure et composition, Ecole Catalyse au Vietnam, 1996
[9] C. Naccache, Synthèse des zeolithes, Ecole Catalyse au Vietnam, 1996
[10] C. Naccache, Caractérisation des zeolithes, Ecole Catalyse au Vietnam, 1996
[11] C. Naccache, Midification des zeolithes, Ecole Catalyse au Vietnam, 1996
[12] C. Naccache, Propriétés des zeolithes, Ecole Catalyse au Vietnam, 1996


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap