Như chúng ta đã biết, bình tích áp là một bình chứa hoạt động trên nguyên tắc nén áp suất, dùng để tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng cho hệ thủy lực khi cần thiết.
Bình tích áp là cơ cấu dùng trong các hệ truyền dẫn thủy lực để điều hòa năng lượng thông qua áp suất và lưu lượng của chất lỏng làm việc (đề cập ở bài viết này là nước). Các chức năng cơ bản của bình tích áp đó là: ổn định áp suất nước, bảo vệ bơm khỏi các sự cố, tăng tuổi thọ bơm, giảm các va đập thủy lực khi ngắt tải.
Ở bài viết này EBOOKBKMT sẽ chia sẻ đến các bạn cách tính dung tích bình tích áp cho một hệ thống nước sinh hoạt.

HƯỚNG DẪN TÍNH CHỌN BÌNH TÍCH ÁP CHO HỆ THỐNG BƠM NƯỚC SINH HOẠT

Dung tích của bình tích áp được tính theo công thức sau:

Vo = Q x  (Tmin / K)

Trong đó:

Vo – Dung tích của bình tích áp (lít)
Q – Lưu lượng của bơm nước (l/p)
Tmin – Thời gian chạy tối thiểu của bơm (p). Đối với các công trình thương mại và công nghiệp lớn Tmin thường chọn từ 1,5 ÷ 2,5 phút, còn với công trình dân dụng thì chọn thấp hơn khoảng 0,5 ÷ 1 phút.
K – Hệ số sử dụng của bình tích áp phụ thuộc vào áp suất chạy và dừng bơm.
Chúng ta có thể tra hệ số K theo bảng đính kèm, nếu thông số áp suất không khớp thì có thể sử dụng phương pháp nội suy (02 chiều).


Một cách khác chúng ta có thể trực tiếp tính toán hệ số sử dụng K như sau:

Ta giả sử:

- Áp lực bơm nước: P1 (bar)
- Áp lực cắt bơm: P2 (bar)
- Bình tích áp có có áp suất khí nén (N2) là Po, thể tích Vo.
Po = (0,65 ÷ 0,85) P1, ở đây ta chọn Po = 0,75 P1

Theo phương trình khí lí tưởng ta có:

PV = RT = const
à P1 x V1 = Po x Vo = 0,75P1 xVo
à V1 = 0,75 x Vo

Tương tự: V2 = (Po x Vo) / P2 = 0,75 (P1 x Vo) / P2

Hiệu số hai thể tích tại hai áp lực cắt bơm và mở bơm là phần thể tích nước chiếm chỗ trong bình tích áp:

Vch = V1 – V2 = (0,75 x Vo) – [0,75 (P1 x Vo) / P2] = 0,75Vo x [(P2 – P1) / P2]

Mặt khác ta có:

Vch = Q x Tmin
à 0,75Vo x [(P2 – P1) / P2] = Qx Tmin
à Vo = Q x Tmin x [P2 / 0,75 x (P2 – P1)] , m3

Đây chính là công thức tổng quát để tính thể tích bình tích áp. Trong đó:
Hệ số sử dụng K = [0,75 x (P2 – P1)] / P2

Bây giờ ta hãy cùng đi vào tính toán một ví dụ cụ thể:

Với lưu lượng bơm 285 lít/p, thời gian chạy bơm tối thiểu 1,5 phút. Áp suất chạy bơm 2,5 bar, áp suất ngắt bơm 3,5 bar. Ta có dung tích bình tích áp:
Vo = 285 x 1,5 x [3,5 / 0,75 x (3,5 – 2,5)] = 2000 lít
Ở đây: K = [0,75 x (3,5 – 2,5)] / 3,5 = 0,214
Nếu ta tra bảng và nội suy thì cũng ra kết quả tương tự.

Chúc các bạn thành công!

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap