Hướng dẫn sử dụng mô hình thực hành điện tử cơ bản
Posted: 28 Nov 2016 11:44 PM PST
Thiristor gồm 3 cực : A , K và cực điều khiển G. khi cấp nguồn 1 chiều, dương vào A âm vào K, thiristor không thông, nếu ta kích một xung dương vào cực điều khiển G thì thiristor thông.
B - dụng cụ chuẩn bị
- Dây nối , giắc cắm
- Module thực hành
- Ossilocope
C - thực hành
- Cấp nguồn 12V như hình vẽ , và quan sát
- Nhấn S1 và quan sát
- Nhấn S2 và quan sát
- Viết bài thu hoạch


Bài 1 : Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ
Bài 2 : Mạch điều khiển thiristor
Bài 3 : Mạch nguồn tuyến tính
Bài 4 : Mạch điều khiển triac
Bài 5 : Mạch ổn áp zener
Bài 6 : Mạch ghép quang
Bài 7 : Mạch khuếch đại dùng JFET theo kiểu tự phân cực
Bài 8 : Mạch khuếch đại dùng JFET kiểu phân áp
Bài 9 : Mạch khoá điện tử dùng MOSFET
bài 10 : Mạch khuếch đại dùng MOSFET

LINK DOWNLOAD
NGUỒN BÀI VIẾT: (http://www.ebookbkmt.com/)

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap