• SÁCH SCAN - Mạch điện I (Phạm Thị Cư Cb)
  • GIÁO TRÌNH - Trang bị điện trong máy cắt kim loại (Trần Văn Quang & Huỳnh Văn Phúc Ân)
  • Vận dụng cặp phạm trù khả năng hiện thực để phân tích về nguy cơ xói lở và nạn ô nhiễm ở sông Sài Gòn và sông Đồng Nai
Posted: 16 Dec 2016 12:54 AM PST

Môn học "Mạch Điện" trong chương trình đào tạo kỹ sư Điện, Điện Tử - Viễn Thông và Tự Động sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Lý Thuyết Mạch, nhưng chủ yếu là phân tích Mạch.

Giáo trình Mạch Điện được soạn theo đề cuơng đã được Hội đồng Khoa học của Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM thông qua.
Giáo trình được chia làm 2 tập, với nội dung như sau:
Tập 1 - chia làm 5 chương:
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện.
Chương 2: Mạch xác lập điều hòa.
Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch.
Chương 4: Mạch ba pha.
Chương 5: Mạng hai cửa.


Read more »

Posted: 16 Dec 2016 12:47 AM PST

Giáo trình " Trang bị điện trong máy cắt kim loại" là một phần trong bộ giáo trình của môn học "Máy cắt kim loại" dành cho sinh viên chuyên ngành Chế tạo máy. "Trang bị điện trong máy cắt kim loại" nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm, nguyên lý làm việc của các bộ phận, các hệ thống truyền động và điều khiển bằng điện trong máy nói chung và máy cắt kim loại nói riêng. Trên cơ sở đó có được những hiểu biết cần thiết để vận hành, bảo quản và bảo dưỡng các thiết bị điện ở trong máy. Ngoài ra, môn học này cũng nhằm cung cấp cho sinh viên khả năng phân tích, lựa chọn và thiết kế một số mạch tự động điều khiển máy.


Read more »

Posted: 16 Dec 2016 12:44 AM PST

Môi trường đã và đang là vấn đề được nhiều người quan tâm, bảo vệ môi trường không chr là ý thức và trách nhiệm của riêng ai mà nó là của toàn xã hội. Xong bên cạnh đó đã có không ít những thờ ơ trước vấn đề bảo vệ môi trường bất chấp tất cả để làm những việc có lợi cho mình kể cả việc huỷ hoạ đến môi trường - điều đó đã gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nói đến môi trường thì thực sự là một vấn đề lớn cần quan tâm, vì vậy với tầm hiểu biết còn rất hạn chế của một sinh viên còn đang học tập và nghiên cứu trong trường em chỉ xin được đề cập tới một phần nhỏ của vấn đề môi trường, nói về hiện trạng nguy cơ xói lở mạnh và nạn ô nhiễm ở hai con sông: sông Sài Gòn và sông Đông Nai.


Read more »


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap