Danh sách đề tài tập lớn.
- Bài 1: Cho sơ đồ khối của hệ điều khiển trên hình vẽ: ..
- Bài 2: Cho phương trình mô tả quá trình động học trong hệ điều khiển motor. ..
- Bài 3: Cho phương trình động học của hệ bất biến theo thời gian: ..
- Bài 4: Cho các phương trình đặt tính của hệ thống kín: ..
- Bài 5: Vẽ quĩ đạo nghiệm nghiệm số và xác định K để hệ thống ổn định?
- Bài 6: Sử dụng Matlab vẽ biểu đồ Nyquist trong các trường hợp sau, từ đó xác định tính ổn định của hệ phản hồi âm theo tiêu chuẩn ổn định Nyquist.
..
- Câu 20: Viết phương trình sai phân của bộ điều khiển PID với luật tích phân dạng sai phân tiến, sai phân lùi, hình thang ..


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap