Trạm phát điện tàu thuỷ thời sơ khai chức năng chính chỉ cung cấp ánh sáng phục vụ cho tín hiệu hàng hải, sinh hoạt là chủ yếu, công suất trên trạm rất nhỏ và khái niệm về trạm phát lúc đó không mang tính kỹ thuật, không phải là yếu tố quyết định đến tính mạng con tàu và thuỷ thủ đoàn, không nằm trong những yếu tố bắt buộc trong luật hàng hải, không phải thoả mãn các yêu cầu phải có về quy phạm, không đứng trong hàng loạt các công ước quốc tế an toàn, cứu nạn…..

Ngày nay, sự phát triển của khoa học công nghệ, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt về tin học đã làm thay đổi hẳn diện mạo của hệ thống trạm phát điện tàu thuỷ. Trạm phát trên tàu thuỷ được ví như trái tim của con tàu, vì mọi hoạt động của con tàu đều cần có năng lượng điện, đặc biệt là các hệ thống quan trọng như lái tự động, máy chính, hệ thống máy móc dẫn đường, máy móc hàng hải……là những thiết bị, hệ thống không thể thiếu để vận hành, khai thác, an toàn của con tàu. Cũng chính tầm quan trọng lớn lao đó nên ở những con tàu hiện đại hiện nay, việc thiết kế hệ thống trạm phát điện phải đảm bảo một số yêu cầu kỹ thuật nhất định, có hệ số an toàn cao, có độ tin cậy vững chắc.

Lưới điện tàu thuỷ cũng là một trường hợp của hệ thống cung cấp điện, đặc biệt về cấu trúc, đặc biệt về tính năng, đặc biệt về yêu cầu thiết kế, vận hành và khai thác.

Cuốn sách muốn mang đến một cái nhìn mới về trạm phát điện tàu thuỷ từ quan điểm điều khiển, từ đó phân tích các hệ thống trạm phát hiện nay được áp dụng trên tàu biển để nhằm gợi ý cho các nhà thiết kế cũng mang lại hiệu quả cao cho công việc. Về khai thác, sửa chữa, đóng mới…Cuốn sách cũng hướng tới đối tượng rộng rãi là các kỹ thuật viên, kỹ sư, sĩ quan điện tàu thuỷ, đặc biệt cuốn sách dễ đọc với ngay cả các sĩ quan máy vận hành hệ thống điện trên tay thay thế cho các sĩ quan, điện trưởng theo xu hướng hiện nay của một số công ty khai thác tàu thuỷ.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên ngành Điện tàu thuỷ và sinh viên các trường công nghệ, cho các học viên cao học hoặc các kỹ sư muốn tìm hiểu và giải quyết các vấn đề về trạm phát và lưới điện tàu thuỷ hoặc các lĩnh vực có liên quan.

Mục lục:
Mở đầu
Phần 1: Điều khiển trạm phát điện tàu thuỷ
Chương 1: Các bộ điều khiển kích từ và quy luật điều khiển dòng kích từ
Chương 2: Quá trình của hệ thống động cơ – máy phát trọng trạm phát điện tàu thuỷ
Phần 2: Trạm phát và lưới điện tàu thuỷ
Chương 3: Điều kiện làm việc, phân loại và các phương pháp tính chọn công suất trạm phát điện tàu thuỷ
Chương 4: Các động cơ sơ cấp dùng trong trạm phát điện tàu thuỷ
Chương 5: Máy phát đồng bộ dùng trong trạm phát điện tàu thuỷ
Chương 6: Tự động điều chỉnh điện áp trong trạm phát điện tàu thuỷ
Chương 7: Làm việc song song của các máy phát trong trạm phát điện tàu thủy
Chương 8: Tính toán ngắn mạch trong lưới điện tàu thuỷ
Chương 9: Bảng điện chính
Chương 10: Trạm phát sự cố
Chương 11: Lưới điện tàu thuỷ
Phụ lục 1.1: Phương thức thử bảng điện chính
Phụ lục 1.2: Phương thức thử bảng điện sự cố
Phụ lục 2: Tính chọn công suất máy phát bằng phương pháp bảng tải
Phụ lục 3.1: Quy trình lắp đặt cáp điện
Phụ lục 3.2: Quy trình lắp đặt thiết bị điện
Phụ lục 3.3: Quy trình nối mát thiết bị điện
Phụ lục 4: Tính ngắn mạch
Phụ lục 5: Các chữ viết tắt
Tài liệu tham khảo


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap