Thực hành vật liệu điện tử và đo lường điện tử của giáo trình Thực hành điện tử công nghiệp  do KS. Chu Khắc Huy thực hiện trình bày nội dung qua 4 bài, bài 1 cung cấp những vấn đề về cách tháo gỡ và hàn linh kiện trên panel, bài 2 xác định chất lượng và các cực tính của các linh kiện bán dẫn bằng đồng hồ vạn năng...


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap