Tất cả các chất tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí đều được cấu tạo bằng 3 hạt cơ bản: proton, notron và electron.
Nguyên tử gồm :
- Hạt nhân mang điện tích dương.
- Lớp vỏ gồm các điện tử (electron e) mang điện tích âm (-q) chuyển động xung quanh hạt nhân theo một quỹ đạo nhất định, tuỳ theo mức năng lượng các điện tử mà sắp xếp thành lớp.
Hạt nhân nguyên tử bao gồm:
- Proton mang điện tích dương +q (với q = 1,601.10-19C)
- Nơtron không mang điện tích.
 + Điện tích hạt nhân là điện tích của các proton : Z.q
Trong đó: Z - số hiệu nguyên t


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap