1111
Nghề : Sửa chữa ôtô
Trình độ lành nghề.

Bài 1 : Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
Bài 2 : Sửa chữa và bảo dưỡng bơm xăng bằng cơ khí
Bài 3 : Sửa chữa và bảo dưỡng bơm xăng bằng điện
Bài 4 : Sửa chữa và bảo dưỡng bộ chế hoà khí hỗ trợ điều khiển bằng điện tử
Bài 5 ; Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phun chính của bộ chế hoà khí
Bài 6 : Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống không tải của bộ chế hoà khí
Bài 7 : Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu hạn chế tốc độ của bộ chế hoà khí
Bài 8 : Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu làm đậm
Bài 9 : Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu tăng tốc
Bài 10: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu đóng mở bướm gió của bộ chế hoà khí
Bài 11: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu đóng mở bướm ga của bộ chế hoà khí
Bài 12: Kiểm tra và bảo dưỡng các bộ điều khiển bằng điện tử và chân không
Bài 13: Sửa chữa và bảo dưỡng thùng nhiên liệu và bầu lọc
Bài 14: Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống dẫn nhiên liệu, ống nạp, ống xả và các bộ phận xung gió thu hồi xăng

Tài liệu tham khảo


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap