Cuốn sách "Tâm Lý Học Căn Bản" được biên dịch nhằm giới thiệu khái quát về bộ môn Tâm Lý Học. Tuy chú trọng đến các nền móng xây dựng, nhưng nó cũng trình bày sáng tỏ khía cạnh ứng dụng của tâm lý học vào cuộc sống hàng ngày của con người, với 3 mục tiêu chính:
1. Bao quát các vấn đề chủ yếu thuộc lãnh vực tâm lý qua lý thuyết, các công trình nghiên cứu cũng như các ứng dụng chính của môn tâm lý học.
2. Giúp độc giả xây dựng nhận thức sâu sắc về cơ sở khoa học của bộ môn tâm lý, khích lệ óc tư duy sáng tạo có phê phán.
3. Cuốn sách thực sự hấp dẫn và gây cảm hứng để khơi dậy tính hiếu kỳ tự nhiên của độc giả với thế giới xung quanh.

Chương 1: Tìm hiểu tâm lý học
Chương 2: Nền tảng sinh học của hành vi
Chương 3: Cảm giác và nhận thức
Chương 4: Các trạng thái ý thức
Chương 5: Tiến trình học hỏi
Chương 6: Ký ức
Chương 7: Tư duy và ngôn ngữ
Chương 8: Trí thông minh
Chương 9: Động lực và xúc cảm
Chương 10: Tiến trình phát triển của con người
Chương 11: Cá tính và nhân cách
Chương 12: Hành vi ứng xử bất bình thường
Chương 13: Chữa trị hành vi ứng xử bất bình thường
Chương 14: Tâm lý xã hội
Chương 15: Sống với tha nhân trong một thế giới muôn màu


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap