Untitled-1.png


Windows 7

Untitled-1.jpg
Ultimate 01-ulti.jpg

=> Windows 7 Ultimate x64 SP1
File: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
Size: 3320903680 bytes
MD5: C9F7ECB768ACB82DAACF5030E14B271E
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
CRC32: 992B8FCD
Link Google Driver : https://goo.gl/7IJ9Pj
Link Fshare : https://goo.gl/9gQzHS
Link 4share : http://goo.gl/LGqnXM
=> Windows 7 Ultimate x86 SP1
File: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
Size: 2564476928 bytes
MD5: 2572274E6B0ACF4ED1B502B175F2C2DB
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
CRC32: 35511F11
Link Google Driver : https://goo.gl/L0wGKE
Link Fshare : https://goo.gl/Mqe8dT
Link 4share : http://goo.gl/vpQqdk

Enterprise02-ent.jpg=> Windows 7 Enterprise x64 SP1
File: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651.iso
Size: 3182604288 bytes
MD5: 6467C3875955DF4514395F0AFCAAA62A
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
CRC32: CE09FA98
Link Google Driver : https://goo.gl/A6b0cr
Link Fshare : https://goo.gl/GZxXGZ
Link 4share : http://goo.gl/NHCWkc
=> Windows 7 Enterprise x86 SP1
File: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710.iso
Size: 2434502656 bytes
MD5: D6044BE7093FB2737DB63D340A1B2A03
SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
CRC32: E3586659
Link Google Driver : https://goo.gl/RmGpQB
Link Fshare : https://goo.gl/wfbrwM
Link 4share : http://goo.gl/V22VOr

Professional03-pro.jpg


=> Windows 7 Professional x64 SP1
File: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_676939.iso
Size: 3320903680 bytes
MD5: ED15956FE33C13642A6D2CB2C7AA9749
SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
CRC32: AD44DB36
Link Google Driver : https://goo.gl/ndLzzS
Link Fshare : https://goo.gl/i6G0hX
Link 4share : http://goo.gl/lZ72Hd
=> Windows 7 Professional x86 SP1
File: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_677056.iso
Size: 2564476928 bytes
MD5: 0BFF99C8310BA12A9136E3D23606F3D4
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
CRC32: E8C2AD67
Link Google Driver : https://goo.gl/uTh9bt
Link Fshare : https://goo.gl/RnyOlB
Link 4share : http://goo.gl/S1P2eQ

Home Premium04-home'.jpg


=> Windows 7 Home Premium x64 SP1
File: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676549.iso
Size: 3320903680 bytes
MD5: DA319B5826162829C436306BEBEA7F0F
SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
CRC32: 4A182640
Link Google Driver : https://goo.gl/z6fylJ
Link Fshare : https://goo.gl/1nMwTb
Link 4share : http://goo.gl/fyWZdH

=> Windows 7 Home Premium x86 SP1
File: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_676701.iso
Size: 2564476928 bytes
MD5: 80495F442944FD9D1AF90F64087ADBC4
SHA1: 99AE2366289080165402B6470AD3D61F7E67764C
CRC32: 512A7330
Link Google Driver : https://goo.gl/siJVLm
Link Fshare : https://goo.gl/5DR9c0
Link 4share : http://goo.gl/VnVbBu 
Windows 8.1 with Update 3

Windows-8.1-pro-product-key-crack.jpg

Enterprise8.1 ENT.JPG


=> Windows 8.1 Enterprise with Update 3 x64 DVD English
File: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6054382.iso
Size: 4139163648 bytes
MD5: 115D7C4203417E52C09D16B50043B10D
SHA1: B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96
CRC32: 524FC31E
Link Google Driver : https://goo.gl/BR2NVW
Link Fshare : https://goo.gl/X2vbP3

=> Windows 8.1 Enterprise with Update 3 x86 DVD English
File: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_6050710.iso
Size: 3059595264 bytes
MD5: CE18DE710A9C025323B8DEE823BFBE7B
SHA1: 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937
CRC32: 31592527
Google Driver : https://goo.gl/JIA6jv
Link Fshare : https://goo.gl/M7xO81

Pro Volume License8.1 PRO.JPG


=> Windows 8.1 Pro Volume License with Update 3 x64 - DVD English
File: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_6050880.iso
Size: 4140347392 bytes
MD5: 2B57629165900F93E73305DDF27124D4
SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD
CRC32: A466193A
Link Google Drive : https://goo.gl/HLlmIu
Link Fshare : https://goo.gl/HzNeSE

=> Windows 8.1 Pro Volume License with Update 3 x86 DVD English
File: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_6050918.iso
Size: 3058145280 bytes
MD5: A4355AB46A40FD343DEB0A534E4A4823
SHA1: E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
CRC32: 4CE30039
Link Google Drive : https://goo.gl/AIsY7V
Link Fshare : https://goo.gl/kIJH0S 


Windows 10 filnal relese 29/7
Windows-10-main.png

Multiple Edition Pro & Home
home & pro.jpg

=> Windows 10  Multiple Edition Pro & Home x64
File: en_windows_10_multiple_editions_x64_dvd_6846432.iso
Size: 3.80 Gygabytes
MD5: 23e397a21a9e01f141c64b7e1260314a
SHA1: 60cce9e9c6557335b4f7b18d02cfe2b438a8b3e2
Link Google Drive:   https://goo.gl/Rfnlyd


=> Windows 10 Multiple Edition Pro & Home x86
File: en_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6848465.iso
Size: 2.84 Gygabytes
MD5: 99feb0f9e7262b7eefa460840a31b59d
SHA1: d927a91e1dd7d9c6023d0da1dbcb16defec5b6c1
Link Google Drive: https://goo.gl/wyfQ22
Link 4share: http://goo.gl/RGf0nkEnterprise

windows-10 ent'.jpg

=> Windows 10 Enterprise x64
File: 10240.16384.150709-1700.TH1_CLIENTENTERPRISE_S_EVAL_X64FRE_EN-US.ISO
Size: 3.44 Gygabytes
MD5: c22bc85b93eb7cc59193f12f30538f78
SHA1: 90e1c5bada5b96ab05a9fe2035cb26f5cb3cd4d2
Link Google Drive: https://goo.gl/Qr5qaZ

=> Windows 10 Enterprise x86
File: 10240.16384.150709-1700.TH1_CLIENTENTERPRISE_S_EVAL_X86FRE_EN-US.ISO
Size: 2.52 Gygabytes
MD5: 538282ee7e344713dd0ef34ebe128c85
SHA1: aa8ce9cc9b660b31245622e49e0d183db355558f
Link Google Drive: https://goo.gl/e5rV0e


Single Language  
Screen Shot 2016-07-04 at 10.07.11 PM.png


=> Windows 10 Single Language x64
File: Win10_SingleLang_English_x64.iso
Size: 3.74 Gygabtes
MD5: 66bc453f12236b89438c90d6e5c3bdcf
SHA1: 2cfab9b3f63b8812a6b23375de639b1f97a4c505
Link Google Driver:   https://goo.gl/iNXHwA
ink Fshare:
Link 4share: http://goo.gl/8V2lI6

=> Windows 10 Single Language x86
File: Win10_SingleLang_English_x86.iso
Size: 2.79 Gygabtes
MD5: dce5cb714f79ab2094e54f52d28b218d
SHA1: 42d88a9e10747f15059c2f389b47c436bc1dd25c
Link Google Driver:   https://goo.gl/ZmWS4P
Link Fshare:
Link 4share: http://goo.gl/HFeI8a

  
Windows XP
2014f33b86be-5e01-4e91-8618-0296ba1e0782.png

sp3.jpg

File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_vl_x14-73974.iso
Size: 617754624 bytes
MD5: 5BF476E2FC445B8D06B3C2A6091FE3AA
SHA1: 66ac289ae27724c5ae17139227cbe78c01eefe40
CRC32: FFFFFFFF
Link Fshare : https://goo.gl/8brnxk
Link 4share : http://goo.gl/Dyn9ht

XP SP3 full update pre active :
File: Microsoft.Windows.XP.Professional.SP3.x86.Integrated.March.2014-Maherz.iso
Size: 624.19 Megabytes
Link Fshare : https://goo.gl/lIx7I9
Link 4share : http://goo.gl/4LQMWAĐặc biệt:


7 OEM for all LAPTOP


http://sinhvienit.net/forum/microsoft-windows-7-oem-en-48-in-1-for-all-laptop-pc-x86-and-x64-tat-ca-cac-hang-laptop.364109.html
bản này thích hợp cho những người khoái dùng 7 nguyên bản đi theo máy

chú ý là bản này CHƯA tích hơp SP1 nên sau khi cài xong thì cần phải cập nhât thêm SP1 .
Tải ở đây :
x64 : http://www.download3k.com/DownloadLink2-Windows-7-Service-Pack-1.html
x86 : http://www.download3k.com/DownloadLink1-Windows-7-Service-Pack-1.html

key active của bản này cũng khá là hiếm và khó kiếm.. tuy nhiên thật ra nó cũng k ảnh hưởng j lắm vì đối với 7 đã có SP1 thì ếu cần phải update nên hoàn toàn có thể dùng các tool crack để bẻ khóa mà k sợ bác Bill block :))
link tải tool crack : https://www.facebook.com/groups/tinhoconline/permalink/1086167338101694/

7 THIN PC cho máy yếu


Hàng hiếm : :3 :3 :3

Windows 95

win.jpgWindows 98

large_windows_98_wallpaper_by_jlsgraphics-d41y8cx.jpg


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap