Áp dụng Cho: Excel for Office 365 Excel 2016 Excel 2013Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.
Giả sử rằng bạn cần tính tổng giá trị với nhiều hơn một điều kiện, chẳng hạn như tổng doanh số sản phẩm trong một khu vực cụ thể. Đây là một trường hợp tốt để sử dụng hàm SUMIFS trong công thức.
Đã xem ví dụ này, trong đó, chúng tôi có hai điều kiện: chúng ta muốn cộng doanh số bán thịt (từ cột C) ở miền Nam (từ cột A) .
t%25C3%25ADnh-t%25E1%25BB%2595ng-gi%25C3%25A1-tr%25E1%25BB%258B-d%25E1%25BB%25B1a-tr%25C3%25AAn-nhi%25E1%25BB%2581u-%25C4%2591i%25E1%25BB%2581u-ki%25E1%25BB%2587n
Đây là một công thức bạn có thể dùng để acomplish này:
=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,"South",C2:C11,"Meat")
Kết quả là giá trị 14,719.
Hãy xem kỹ hơn từng phần của công thức.
= SUMIFS là công thức số học. Nó tính toán số, trong trường hợp này là trong cột D. Bước đầu tiên là xác định vị trí của các số:
=SUMIFS(D2:D11,
Nói cách khác, bạn muốn công thức để tính tổng các số trong cột đó nếu họ đáp ứng các điều kiện. Phạm vi ô là đối số đầu tiên trong công thức này — đoạn đầu tiên của dữ liệu mà hàm này yêu cầu làm đầu.
Tiếp theo, bạn muốn tìm dữ liệu đáp ứng điều kiện hai, vì vậy bạn nhập điều kiện đầu tiên của bạn bằng cách chỉ định cho hàm vị trí của dữ liệu (A2: A11) và cũng là điều kiện — đó là "South". Lưu ý dấu phẩy giữa các đối số riêng biệt:
= SUMIFS(D2:D11,A2:A11,"South",
Dấu ngoặc kép ngoài từ "Miền Nam" xác định rằng dữ liệu văn bản này.
Cuối cùng, bạn nhập các đối số cho các điều kiện thứ hai của bạn – phạm vi ô (C2: C11) có chứa từ "thịt" plus từ chính nó (đặt trong dấu ngoặc kép) vì vậy đó Excel có thể phù hợp với nó. Kết thúc công thức với dấu đóng ngoặc ) và sau đó nhấn Enter. Kết quả, một lần nữa, là 14,719.
=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,"South",C2:C11,"Meat")
Khi bạn nhập hàm SUMIFS trong Excel, nếu bạn không nhớ các đối số, trợ giúp sẵn sàng tầm tay. Sau khi bạn nhập = SUMIFS (, tự động điền công thức xuất hiện bên dưới công thức, với danh sách các đối số theo thứ tự thích của họ.
Xem hình ảnh của Công thức AutoComplete và danh sách các biến số, ở ví dụ của chúng ta sum_range là D2:D11, cột các số mà bạn muốn tính tổng; criteria_range1 là A2.A11, cột dữ liệu mà criteria1 “Miềm Nam” có trong đó.
fc0aa4be-1e6b-46a7-a015-c9e6eadf4776
Khi bạn nhập, phần còn lại của biến số sẽ xuất hiện trong Công thức AutoComplete (không hiện ở đây); criteria_range2 là C2:C11, cột dữ liệu nơi criteria2 “Thịt” có trong đó.
Nếu bạn bấm SUMIFS trong công thức AutoComplete, một bài viết sẽ mở Trợ giúp.

Bạn hãy thử xem

Nếu bạn muốn thử nghiệm với hàm SUMIFS, dưới đây là một số dữ liệu mẫu và công thức dùng hàm.
Bạn có thể làm việc với dữ liệu mẫu và công thức ngay tại đây, trong sổ làm việc Excel Online này. Thay đổi các giá trị và công thức, hoặc thêm các giá trị và công thức của riêng bạn và xem trực tiếp kết quả thay đổi như thế nào.
Sao chép tất cả các ô trong bảng bên dưới và dán vào ô A1 trong trang tính mới trong Excel. Bạn có thể muốn điều chỉnh độ rộng cột để xem công thức tốt hơn
Khu vực
Nhân viên bán hàng
Loại
Doanh số
Miền Nam
Ito
Nước giải khát
3571
Miền Tây
Lannin
Sản phẩm bơ sữa
3338
Miền Đông
Makovec
Nước giải khát
5122
Miền Bắc
Makovec
Sản phẩm bơ sữa
6239
Miền Nam
Jordan
Nông sản
8677
Miền Nam
Lannin
Thịt
450
Miền Nam
Lannin
Thịt
7673
Miền Đông
Makovec
Nông sản
664
Miền Bắc
Lannin
Nông sản
1500
Miền Nam
Jordan
Thịt
6596
Công thức

Mô tả
Kết quả
' = SUMIFS (D2: D11, A2: A11,
"Miền Nam", C2: C11, "Thịt")
Tính tổng doanh số bán thịt trong
Cột C ở Miền Nam
khu vực trong cột A (kết quả là 14719).
= SUMIFS(D2:D11,A2:A11,
"Miền Nam", C2: C11, "Thịt")
Nguồn: https://support.office.com/
Lưu ý: 
  • Bạn muốn thêm ví dụ? Bạn sẽ tìm thấy nhiều ví dụ hơn nữa trong bài viết về hàm SUMIFS.
  • Nếu bạn muốn tính tổng giá trị cho một phạm vi dựa trên giá trị của phạm vi khác, dùng hàm SUMIF.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap