Bảo vệ truy cập mạng – NAP là một công nghệ mới ra đời của Microsoft với mục đích kiểm soát quá trình kết nối vào hệ thống mạng nội bộ của các máy trạm. Khả năng áp dụng của công nghệ NAP vào hệ thống mạng doanh nghiệp là rất lớn.

Chương I: Vai trò của hệ thống mạng doanh nghiệp
Chương II: Công nghệ Microsoft – NAP
Chương III: Triển khai và phát triển NAP
Chương IV: Kết luận


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap