Trên cơ sở phân tích các nghiệp tố trong ma trận, căn cứ vào mục tiêu – phương hướng phát triển kinh doanh và các phương tiện sẵn có, doanh 1 nghiệp có thể thiết lập các kết hợp về nguyên tắc có bốn loại kết hợp giúp các nhà quản trị hình thành bốn nhóm chiến lược sau: 

- Các chiến lược so nhằm phát huy những điểm mạnh bên trong để khai thác những cơ hội bên ngoài. Thông thường, khi doanh nghiệp có những điểm mạnh nổi bật và cơ hội thị trường mở ra thì doanh nghiệp sẽ có các định hướng phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh. 

- Các chiến lược WO nhằm khắc phục những điểm nghiệp bên trong để nắm bắt những cơ hội bên ngoài. Đôi khi, những cơ hội bên ngoài đang tồn tại, nhưng doanh nghiệp do có những điểm nghiệp bên trong ngăn cản nó khai thác những cơ hội này. Doanh nghiệp thường lựa chọn chiến lược hợp tác trong trường hợp này. Tìm cách khắc phục điểm nghiệp bằng việc hợp tác với các đối tác có nguồn lực mạnh có thể bù đắp cho điểm nghiệp của mình. Ví dụ, một doanh nghiệp có điểm yếu về công nghệ, chiến lược WO khả thi có thể là tiếp nhận kỹ thuật công nghệ mới bằng cách liên doanh với công ty có khả năng về lĩnh vực vừa nêu.    

Các nhóm chiến lược có thể hình thành

      Các chiến lược ST, sử dụng các điểm mạnh của doanh nghiệp để né tránh hay giảm thiểu những thiệt hại do ảnh hưởng của các mối đe dọa từ bên ngoài. Điều này không có nghĩa là một doanh nghiệp mạnh luôn có đủ khả năng né tránh hoặc vượt qua những mối đe dọa từ môi trường bên ngoài. Doanh nghiệp sẽ tìm cách tự bảo vệ mình bằng cách tạo ra những rào cản nhập cuộc đối với các đối thủ cạnh tranh dựa vào những điểm mạnh vốn có của mình.

      Các chiến lược WT là những chiến lược phòng thủ, khắc phục những điểm yếu bên trong để né tránh những mối đe dọa của môi trường bên ngoài. Một doanh nghiệp phải đối đầu với vô số những mối đe dọa bên ngoài, trong khi bên trong tồn tại không ít điểm nghiệp có thể sẽ lâm vào tình trạng ngừng hoạt động. Trong thực tế, một doanh nghiệp như vậy thường phải vật lộn đấu tranh để tồn tại, bàng cách liên kết, thậm chí tuyên bố phá sản hay chịu vỡ nợ. Chiến lược chủ nghiệp của các doanh nghiệp trong trường hợp này sẽ là thu hẹp hoạt động hoặc rút lui.
Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap