Khái niệm

     Chiến lược trọng tâm là chiến lược mà theo đó, doanh nghiệp tập trung phục vụ nhu cầu của một phân đoạn thị trường nhất định. Chiến lược trọng tâm chủ yếu định hướng phục vụ nhu cầu của một nhóm hữu hạn người tiêu dùng hoặc một mảng thị trường, nhằm tận dụng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ để cạnh tranh với các đối thủ có ưu thế.

Nội dung chiến lược

     Chiến lược trọng tâm khác với hai chiến lược trên ở chỗ doanh nghiệp theo đuổi chiến lược này chỉ phục vụ nhu cầu của một số nhóm khách hàng hoặc phân đoạn thị trường nào đó. Doanh nghiệp theo đuổi chiến lược tậptrung chủ nghiệp phục vụ thị trường hẹp, có thể đó là một vùng, một loại khách hàng hoặc một loại sản phẩm.

Chiến lược trọng tâm

     Như vậy, khi lựa chọn chiến lược này, trước tiên, doanh nghiệp phải xác định thị trường mục tiêu của mình là gì? Thị trường mục tiêu được phân theo khu vực địa lý, theo nhóm khách hàng hay theo dòng sản phẩm? Tiếp theo, doanh nghiệp xác định nguồn của lợi thế cạnh tranh mà doanh nghiệp sẽ áp dụng là dựa vào chi phí thấp hay khác biệt hóa.

     Doanh nghiệp tạo ra phân đoạn thị trường mục tiêu như thế nào? Có hai cách để tạo ra phân đoạn thị trường này: Quyết định thâm nhập vào thị trường ngách (thị trường còn bỏ ngỏ) tạo ra thị trường mục tiêu mới trên cơ sở cung cấp các sản phẩm/dịch vụ mới.

     Một doanh nghiệp theo chiến lược trọng tâm có nhiều cơ hội để phát triển các hoạt động riêng của mình và cạnh tranh với các doanh nghiệp chi phí thấp và khác biệt hóa đang có xu hướng lớn hơn lên. Khi tập trung vào một đoạn thị trường hạn chế, doanh nghiệp có thể làm giảm bớt các sức ép từ đối thủ cạnh tranh, nhất là các đối thủ có tiềm năng lớn vì thị trường nhỏ vừa không hấp dẫn vừa không phải là mục tiêu đối với các doanh nghiệp lớn. Chiến lược trọng tâm tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp tìm cách lấp đầy khoảng trống nhu cầu cần thiết của khách hàng.

     Một doanh nghiệp theo chiến lược trọng tâm có thể có nhiều cách để phát triển lợi thế cạnh tranh. Một khi đã chọn phân đoạn thị trường mục tiêu doanh nghiệp có thể theo đuổi chiến lược này thông qua khác biệt hóa sản phẩm hoặc chi phí thấp. Việc khác biệt hóa sản phẩm có thể là cao hoặc thấp phụ thuộc việc doanh nghiệp nhấn mạnh đến việc theo đuổi chi phí thấp hay khác biệt hóa sản phẩm.

Ưu và nhược điểm của chiến lược

     Chiến lược trọng tâm có ưu điểm giúp doanh nghiệp đạt được mức tỷ suất lợi nhuận cao hơn mức trung bình, tránh đối đầu với các đối thủ cạnh tranh hiện tại lớn trên thị trường, tạo ra sự trung thành của khách hàng trên phân đoạn thị trường mà doanh nghiệp lựa chọn.

     Bên cạnh ưu điểm đó, chiến lược có nhược điểm là khả năng giảm chi phí thấp do quy mô thị trường hẹp. Thêm vào đó, khi thị trường mục tiêu biến mất do sự thay đổi nhu cầu trên mảng thị trường đó thì hoạt động của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.
Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap