SÁCH SCAN - Sửa chữa máy photocopy - Kỹ năng thực hành (Trịnh Ngọc Trang)

Quyển sách này giới thiệu chi tiết các nguyên lý và kết cấu tổ hợp thành máy photo kỹ thuật số, đồng thời kết hợp nhiều ví dụ thực tiễn để giải thích và phân tích việc lắp đặt, tháo dỡ, điều chỉnh, khắc phục sự cố. Giúp  người đọc nắm vững được nguyên lý vận hành của máy photo, từ đó nâng cao kỹ năng sửa chữa. Cuốn sách còn là tài liệu cho học viên điện tử, điện khí và các chuyên ngành có liên quan sử dụng, cũng có thể dùng cho các lớp đào tạo chuyên ngành tương tự hoặc cho việc tự học sửa chữa.


Theo đà phát triển của của máy analog đến máy kỹ thuật số, thì chất lượng photo của máy photocopy ngày càng phát triển, tính năng ngày càng đầy đủ hơn. Tuy nhiên kỹ thuật không ngừng được cải tiến thì sự phức tạp trong bảo dưỡng cũng ngày càng nhiều. Mặc dù nhiều nhà sản xuất có kèm theo máy những quyển sổ tay hướng dẫn cách sửa chữa và nhân viên kỹ thuật có thể căn cứ theo nội dung trong những quyển sổ tay này để trong một thời gian ngắn có thể nắm bắt được nguyên lý nhưng vì tài liệu quá nhiều và quá phức tạp, lại không nắm vững những lý thuyết tương ứng, việc thực hành không có kết quả.


Đối với một nhân viên kỹ thuật chính thức, cần phải hiểu lý thuyết photo (trong đó bao gồm các kiến thức về quang học, chuyển động học, điện học) và quá trình photo (trống xung điện, tĩnh điện tiềm ảnh, hiện ảnh, chuyển in, định ảnh…) đồng thời phải nắm được cơ sở nguyên lý, tháo lắp, điều chỉnh, tự kiểm tra và các phương pháp loại bỏ sự cố.


link download 

NGUỒN BÀI VIẾT: (http://www.ebookbkmt.com/)

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap