Bài giảng Hoá sinh lâm sàng.

ĐẠI CƯƠNG
- Mở đầu
- Danh pháp - phân loại
- Cấu trúc của enzym
- Sự xúc tác của enzym
- Điều hòa hoạt động của enzym
- Giới thiệu một số enzym
ENZYM LÂM SÀNG
- Một số enzyme trong hóa sinh lâm sàng
- Một số enzyme trên lâm sàng


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap