Posted: 27 Sep 2016 06:02 AM PDT

Cuốn sách "Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh trình độ nâng cao - Cause and Effect intermadiate reading practice" giới thiệu tới người đọc 3 bài học đầu tiên giúp người đọc có thể tự rèn luyện các kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh, cuối mỗi bài đều có các bài tập và giải các bài tập và các bài kiểm tra kiến thức.

Cause and Effect của tác giả Patricia Ackert là một trong những giáo trình được sử dụng trong việc dạy và học kỹ năng đọc hiểu khá rộng rãi trên thế giới bởi nó có những ưu điểm như: các thông tin và thông số đưa ra có tính khoa học và độ tin cậy cao; có bố cục hợp lý, lôgíc, khoa học, rõ ràng, rành mạch; chủ đề ở từng bài được thiết kế một cách cụ thể, thiết thực, lý thú và gắn liền với thực tế; vốn từ vựng phong phú và đang dạng...
Unit 1: Explpres 1. Burke and Wills - Across Australia 2. Alexandra David- Neel- A french Woman in Tibet 3. Vitus Bering - Across Siberia to North America 4. Robert Scott - A race to the South Pole 5. Mary Kingsley - Victorian Explorer Extension Activities Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap