Chào các bạn để chia sẻ đam mê cho anh em trong diễn đàn mình cũng xin chia sẻ một số kiến thức nhỏ trong lập trình java do không phải chuyên văn nên nhiều câu từ mình viết hơi khó hiểu hoặc hơi tắt nên các bạn thông cảm.

Bài 2: Cấu trúc một chương trình java cơ bản và chạy chương trình đầu tiên.

Để bắt đầu làm quen với ngôn ngữ java mình sẽ nói sơ qua cho các bạn về một số vấn đề sau :

+ KIẾN TRÚC CỦA JAVA.
+ CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN 
+ CẤU TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN.
+ PHƯƠNG THỨC MAIN.
+ CHÚ THÍCH TRONG JAVA.

1. Đầu tiên về kiến trúc java.

A.Java Platform
•Java Virtual Machine (Java VM)
•Java Application Programming Interface (Java API)

Bài 2: Cấu trúc một chương trình java cơ bản và chạy chương trình đầu tiên.
•Thư viện lớp Java: bộ JDK bao gồm rất nhiều lớp chuẩn đã được xây dựng sẵn.
•Lập trình viên thường sử dụng các lớp chuẩn để phát triển ứng dụng.
•Các gói chuẩn của Java:
  • java.lang
  • java.applet
  • java.awt
  • java.io
  • java.util
  • java.net
  • java.awt.event
  • java.rmi
  • java.security
  • java.sql
B.Các bước phát triển.

Bài 2: Cấu trúc một chương trình java cơ bản và chạy chương trình đầu tiên.
C.Cấu trúc một chương trinhg cơ bản.

Bài 2: Cấu trúc một chương trình java cơ bản và chạy chương trình đầu tiên.
D.Phương Thức Main.

• Phương thức main(): là điểm bắt đầu thực thi một ứng dụng.
• Mỗi ứng dụng Java phải chứa một phương thức main có dạng như sau: public static void main(String[] args)
• Phươngt hức main chứa :
- public: chỉ ra rằng phương thức main có thể được gọi bởi bất kỳ đối tượng nào.

- static: Chỉ ra rang phương thức main là phương thức lớp.

- void: Chỉ ra rẳng phương thức main không trả về bất kỳ giá trị nào.

2. Viết chương trình đầu tiên.

- Đầu tiên chạy eclipse.New -> JavaPrọject.

Bài 2: Cấu trúc một chương trình java cơ bản và chạy chương trình đầu tiên.

- Tiếp đến các bạn nhập tên project.

Bài 2: Cấu trúc một chương trình java cơ bản và chạy chương trình đầu tiên.
Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo thêm 1 class (Vì java là hướng đối tượng thuần túy nên tất cả đều phải trong class). Tuy nhiên, trong bài này, mục tiêu của chúng ta là viết đc 1 chương trình xuất ra chữ Hello World nên đây cũng là class chứa hàm main (Hàm sẽ kích hoạt chương trình, khi bắt đầu chương trình chạy thì hàm này sẽ đc gọi đầu tiên). 

Bài 2: Cấu trúc một chương trình java cơ bản và chạy chương trình đầu tiên.
- Các bạn làm giống minh nhé.

Bài 2: Cấu trúc một chương trình java cơ bản và chạy chương trình đầu tiên.
-Chương trình đầu tiên.
+ Để in ra thông tin bạn dùng lệnh : 

PHP:
System.out.println("Hello World!"); 
Bài 2: Cấu trúc một chương trình java cơ bản và chạy chương trình đầu tiên.

Ghi chú :Vậy là hôm nay mình đã hướng cho các bạn viết được chương trình đầu tiên.Bài tiếp theo mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong lập trình java.

Bài 3: Các kiểu dữ liệu - Biến - Hằng trong java


Trong quá trình làm nếu có khó khăn gì các bạn vui lam cmt ở dưới mình sẽ hướng dẫn.
Các bạn copy bài vui ghi rõ nguồn Choimobile.vn.Thank.

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap