TIPS 1: Lỗi Giấy Phép, chưa chép filexxx.ar, Chưa cấp bộ nhớ lưu trử (Quyền Lưu Trữ Không Chín Xác).


TIPS 2: Gói Cài Đặt Không Hoàn Chỉnh - Vui Lòng Xóa Cài Lại Từ Google Play


TIPS 3: Lỗi Login (1, 5, -905) ACC LQMB HACK MAP ANDROID => nếu không được hãy làm lại bước xóa Cache + Đổi mạng 4G => Khởi động lại ĐT => zô lại Game bằng 4G. => Login được Acc đổi lại mạng nào bạn muốn cũng được


TIPS 4: Fix Lõi Chụp Màn Hình LQMB


TIPS 5: Fix LỖI MÀN HÌNH ĐEN - MÁY OPPO - BẬT TÙY TRỌN NHÀ PHÁT TRIỂN
Tổng Hợp Các lỗi ae sử dụng HACK MAP LQMB Khi cài đặt


Các bạn có thắc mắt vui lòng để lại bình luận phí dưới

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap