Thủ thuật Blogspot


Cài đặt phần trăm thanh cuộn (Scrollbar) cho Blogspot

Posted: 25 Sep 2016 12:09 AM PDT

Cài đặt phần trăm thanh cuộn (Scrollbar) cho Blogspot
"Thanh cuộn" (scrollbar) là một biểu ngữ không quá xa lạ phải không các bạn? Nó cũng chiếm một vị trí khác quan trọng trong một Blog/Website.

Thủ thuật "Thêm phần trăm vào thanh cuộn cho Blogger " chúng ta sử dụng nó như một công cụ xác định vị trí chúng ta đang ở trong một trang Blog/Website, trên hay dưới hay là một vị trí bất kỳ nào đó ở thân trang (hiện thị phần trăm cụ thể trên thanh cuộn).
Read more »

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap