1. Chèn thẻ Alt và Title cho hình ảnh thủ công

Đối với phương pháp này thì thực hiện cho từng ảnh một, Khi đang ở khung soạn thảo, click chuột lên ảnh và chọn add caption
Sau đó thêm nội dung 2 thẻ này vào ô trống >> OK:

2. Chèn thẻ Alt và Title cho hình ảnh tự động

Cách 1 nên áp dụng cho blog mới, có ít hình ảnh, còn những Blog có nhiều hình ảnh hoặc Blog có nhiều bài đã được viết trước đó thì làm sẽ rất mất thời gian.
Vì vậy bạn nên áp dụng phương pháp sử dụng Javascript dưới đây
Thêm đoạn scritpt bên dưới vào trước thẻ </body> trong tempale của Blog, sau đó lưu lại
<!-- title alt ảnh gocviet.info --> 
<script type='text/javascript'>
 //<![CDATA[ 
 $(document).ready(function() { 
  $('img').each(function(){ 
   var $img = $(this); 
   var filename = $img.attr('src') 
   $img.attr('title', filename.substring((filename.lastIndexOf('/'))+1, filename.lastIndexOf('.'))); 
   $img.attr('alt', filename.substring((filename.lastIndexOf('/'))+1, filename.lastIndexOf('.'))); 
  }); 
 }); 
 //]]> 
 </script>
<!-- end title alt ảnh --> 

Đoạn Javascript trên sẽ tự động thêm thẻ Alt và Title cho tất cả các hình ảnh trong Blog, kể cả những hình ảnh đã được post trước đó. Nội dung của hai thẻ này chính là tên của hình ản

Lưu ý là template phải có sẵn thư viện Jquery nhé!
Nếu chưa có Jquery thì vào xem hương dân: Thêm thư viện Jquery vào Blogspot

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap