• SÁCH SCAN - Giáo trình Lý thuyết chuyên môn tiện (Trần Đình Huấn)
  • GIÁO TRÌNH - Đo lường và điều khiển xa - Chuẩn truyền tin HART (Nguyễn Hoàng Mai)
  • EBOOK - Design Of Machinery 2th (Robert L. Norton)
  • BÀI GIẢNG - Kỹ thuật vi điều khiển (Lê Xứng & Nguyễn Bá Hội)
  • GIÁO TRÌNH - Công nghệ chế tạo máy I (Lưu Đức Bình)
Posted: 26 Jun 2017 02:34 AM PDT

1. KHÁI NIỆM VỀ TIỆN VÀ NHIỆM VỤ MÔN HỌC
2. DAO TIỆN
3. CHẾ ĐỘ CẮT
4. TIỆN MẶT TRỤ NGOÀI, MẶT ĐẦU, RÃNH VÀ CẮT ĐỨT
5. GIA CÔNG MẶT TRỤ TRONG
6. TIỆN MẶT CÔN
7. GIA CÔNG REN
8. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CẮT GỌT KIM LOẠI


Read more »
Posted: 26 Jun 2017 02:29 AM PDT

HART là một giao thức truyền thông được giới thiệu vào năm 1980, những ứng dụng của HART được phát triển bởi tổ chức HCF. HART cho phép thiết bị làm việc trong môi trường công nghiệp có nhiễu cao và tương thích với các chuẩn 4-20mA. Nó được kiến trúc dựa trên sự xếp chồng tín hiệu số trên nền tín hiệu tương tự 4 – 20mA, nghĩa là nó có dạng tín hiệu lai, cộng tín hiệu một chiều với tín hiệu đã được mã hóa. Do đó các thiết bị có thể nhanh chóng định dạng và xác định đúng thông số cần dùng khi có nhiều thiết bị nối vào chung mạng công nghiệp. Cũng như các chuẩn công nghiệp đã có trong lịch sử, để người sử dụng và các môi trường tiếp nhận không bị ảnh hưởng về tâm lí vật lí, HART cũng cho phép nối Master-Slave dạng PPI và MPI.

Read more »
Posted: 26 Jun 2017 02:22 AM PDT

Intended for a one or two-course sequence in kinematics and dynamics of machinery, this text is enhanced by the use of a two-colour format. While it includes coverage of topics of analysis, it also emphasizes the synthesis and design aspects of kinematics and dynamics of machinery. It stresses the use of computer-aided engineering as an approach to design and analysis.

Read more »
Posted: 26 Jun 2017 02:17 AM PDT

Chương 1 - Giới thiệu
Chương 2 - Sơ đồ khối và chân
Chương 3 - Tổ chức bộ nhớ
Chương 4 - Các thanh ghi chức năng đặc biệt
Chương 5 - Dao động và hoạt động reset
Chương 6 - Tập lệnh (Instruction Set)
Chương 7 - Các mode định địa chỉ (addressing modes)
Chương 8 - Lập trình IO (IO Port Programming)
Chương 9 - Tạo trễ
Chương 10 - Lập trình Timer/Counter
Chương 11 - Lập trình giao tiếp nối tiếp

Read more »
Posted: 26 Jun 2017 02:07 AM PDT

Ngành Chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra các thiết bị, công cụ cho mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân, tạo tiền đề cần thiết để các ngành này phát triển mạnh hơn. Vì vậy, việc phát triển KH - KT trong lĩnh vực Công nghệ chế tạo máy có ý nghĩa hàng đầu nhằm thiết kế, hoàn thiện và vận dụng các phương pháp chế tạo, tổ chức và điều khiển quá trình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
Read more »

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap