Phương pháp mới về lưu trữ năng lượng tái tạo
Posted: 07 May 2017 11:25 PM PDT
Sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống pin mặt trời và các cánh đồng gió nghe thì có vẻ là một thắng lợi cho môi trường, nhưng lưu trữ các nguồn tái tạo này một cách hiệu quả và đấu nối lên lưới điện vẫn là một thách thức lớn. Nay các nhà khoa học thuộc khối Liên minh châu Âu (EU) đang hướng sang một nguồn tự nhiên rẻ tiền và phong phú để tìm đáp án: Không khí.


Lưu trữ không khí nén có thể mang lại chi phí thấp hơn đáng kể và nâng cao dung lượng lưu trữ so với pin điển hình.


SÁCH SCAN - Công nghệ chất thơm thiên nhiên (Nguyễn Năng Vinh & Nguyễn Thị Minh Tú)
Posted: 07 May 2017 01:48 AM PDT

Trong thiên nhiên hầu như moi sự vật, hiện tượng đều biến đổi không ngừng, sự thay đổi đó, được gọi là những quá trình. Nếu quá trình đó tự xảy ra mà không có sự tham gia hoặc theo ý muốn của con người thì được gọi là những quá trình tự nhiên. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người cần thiết phải đi sâu vào nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống và phân tích cụ thể những hiện tượng đã thu thập được. Nhằm mục đích đó, cần phải tiến hành thực hiện bằng cách tạo ra những quá trình đã xảy ra trong thiên nhiên, ở điều kiện phòng thí nghiệm để có để có thể nghiên cứu những yếu tố cá biệt, điều kiện tiến hành  và hướng đi của quá trình.
Những minh họa bằng cách nhân tạo như vậy được gọi là quá trình thực nghiệm.
Những minh họa nếu được thực hiện trong phạm vi lớn, nhằm mục đích chế biến được những sản phẩm của thiên nhiên hoặc vật phẩm cần thiết cho xã hội được gọi là những quy trình kỹ thuật. Một trong những môn khoa học nghiên cứu các quy trình kỹ thuật và những phương pháp chế biến từ nguyên liệu thiên nhiên thành những sản phẩm cần thiết cho nhu cầu xã hội, với điều kiện tiết kiệm được nguyên liệu và lao động, có hiệu quả kinh tế là môn Công nghệ thơm thiên nhiên.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap