(Bảo hiểm)-Như các bạn cũng biết, Bikefor.me một dự án thuê xe đạp của Hà Lan được clix5 review ngày 31.12.16 vừa mua gói bảo hiểm tổn thất $1000 cho nhà đầu tư trên clix5. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để chi trả tổn thất cho nhà đầu tư theo nguyên tắc bảo hiểm của clix5 (vui lòng đọc Quy tắc bảo hiểm trên clix5).

Việc bảo hiểm tổn thất như đề cập đầu bài sẽ dành cho những ai đầu tư từ 31.01 đến 28.02.2017, tức trong 30 ngày, sau thời gian đó không còn bảo hiểm tổn thất nhưng việc RCb vẫn giữ mức 5% và tiến hành bình thường.
Vui lòng đọc kỹ điều lệ, quy tắc bảo hiểm trước khi tiến hành đầu tư. Việc báo danh trên bài này sẽ được RCb và bảo hiểm, các hình thức báo danh khác đều hủy bỏ RCB và không thuộc diện bảo hiểm. Báo danh như sau:
  • Username: Địa chỉ e-mail đăng ký
  • Số tiền đầu tư 
  • Địa chỉ ví thanh toán
Luôn nhớ Nguyên tắc vàng khi đầu tư trong phạm vi tài chính của bạn, Clix5 giữ quyền từ chối bảo hiểm nếu bạn vi phạm nguyên tắc bảo hiểm chung đã đề cập trong bài. Tóm tắt cơ bản về Bikefor.me như sau:
  • Site online ngày 28.12.2016
  • Lãi ngày khởi điểm từ 1% trong 7 ngày/tuần, tăng dần đến 3%/ngày
  • Ví thanh toán BTC, Advcash
  • Thanh toán Instant
  • Ref hoa hồng: 7%|3%
Tổng 5 giai đoạn là 70 ngày lịch với ROI=160%, để hồi vốn thì phải mất 50 ngày và tính ra lãi trung bình là 2.285% mỗi ngày lịch chi tiết như plan dướu đây:
Clix5 RCB 5% khi bạn là tuyến dưới và đầu tư từ $50. Vui lòng clear caches/lịch sử duyệt web trước khi đăng ký.

Link đăng ký: BikeFor.Me
Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap