(HYIP-High Risk)-Mellon Finance online ngày 22.09 và clix5 đưa vào danh sách đầu tư ngày 26.09. Sau 2 tuần theo dõi thanh toán, mức độ tham gia thành viên và các HYIP monitors giám sát, Mellon Finance đang phát triển đều, không quá Hot. Thiết kế của Mellon Finance khá ổn vì sử dụng H-script thường thiên về mặt […]

Read more of this post