1111HTML là kiến thức quan trọng đầu tiên đối với tất cả các bạn khi bắt đầu học lập trình web. Nó là nền tảng vô cùng quan trọng đối với một trang web. Tại sao HTML lại đóng vai trong đối với một trang web ? Ở bài viết này chúng ta cùng nhau đi làm rõ vấn đề này.
Kết quả hình ảnh cho html
Nội dung chính
    1. Tại sao phải sử dụng HTML
    2. Các khái niệm cơ bản

1. Tại sao phải sử dụng HTML
Để có thể truy cập vào một trang web bất kỳ, các bạn phải sử dụng trình duyệt (brower) như Chrome, firefox, Cờ rôm,... mới có thể truy cập được.

Mà các trình duyệt chỉ có thể biên dịch được ngôn ngữ HTML. Hay hiểu theo cách khác  HTML là ngôn ngữ duy nhất mà trình duyệt có thể biên dịch được. Bởi vậy, HTML có vai trò rất quan trọng đối với một trang web. Nó là thành phần quan trọng giúp hiển thị các nội dung của website lên trình duyệt.

Cho dù website của bạn được xây dựng bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào thì dữ liệu đầu ra cuối cùng, bắt buộc phải mang định dạng HTML thì trình duyệt mới có thể hiểu được. Ví dụ như khi bạn muốn hiển thị một bức ảnh lên trang web của mình thì ta sử dụng thẻ ảnh trong html như bên dưới.
1
<img src="a.jpg" alt="Hoc html" />
Lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy bức ảnh có tên là a.jpg trên website của mình. Ở đây img là thẻ HTML và trình duyệt có thể biên dịch được. Kết quả là ta nhìn thấy bức ảnh được hiển trên website của mình.

2. Các khái niệm cơ bản.
a. HTML có phải là ngôn ngữ lập trình hay không ?
HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, hoàn toàn không phải là ngôn ngữ lập trình. Bởi lẽ một ngôn ngữ lập trình sẽ phải có các toán tử biểu thức và các phần xử lý logic. Với HTML thì không.

Vì vậy, việc học HTML vô cùng đơn giản. Các bạn không cần phải tư duy hay lập luận gì cả. Chỉ cần nhớ các thẻ HTML và cách dùng các thẻ đó là OK.

b. Qui tắc định nghĩa thẻ HTML
Hiện nay có rất nhiều thẻ HTML, để nhớ được tất cả các thẻ HTML là điều không thể. Và không phải lúc nào chúng cũng sẽ sử dụng tất cả các thẻ HTML đó.

Vậy chúng ta thường sử dụng những thẻ HTML nào ? Và làm sao để có thể nhớ được tất cả các thẻ HTML, kể cả những thẻ mà ta ít sử dụng. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu qui tắc định nghĩa một thẻ HTML và cấu trúc của một thẻ HTML.

Tôi có ví dụ sau.
1
2
3
4
5
6
7
<title>Tiêu đề của trang web</title>
<font color='red'>This is tag font</font>
<input type='text' />
<a href='' thutu='0'>web24h.com.vn</a>
Nhìn vào ví dụ trên các bạn thấy:

Một thẻ HTML luôn bắt đầu bằng tên thẻ về kết thúc là thẻ đóng (có tên thẻ giống thẻ mở ) như <title> </title>.

Trong một thẻ html có thể có thuộc tính hoặc không có. Thuộc tính có thể có giá trị hoặc không có giá trị. Như thẻ font có thuộc tính là color và giá trị của thuộc tính color là red.

Chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa thuộc tính cho một thẻ HTML. Như ở thẻ a, thuộc tính thutulà thuộc tính tự định nghĩa.

Đối với một thẻ HTML thông thường sẽ có thẻ đóng trùng tên với thẻ mở. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, một thẻ sẽ không có thẻ đóng mà dấu đóng thẻ nằm ngay trên chính thẻ mở đó ví dụ như thẻ input ở trên.

Kết luận: Ở bài học này chúng ta sẽ tạm dừng kiến thức ở đây. Để trình bày nội dung của một trang web, các bạn phải nắm được các thẻ html căn bản và cấu trúc của một trang web. Tiếp tục ở bài học sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn chủ đề này.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap