Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu 22TCN 262-2000.

Số liệu thiết kế
I. Tiêu chuẩn thiết kế
II. Các đặc trưng địa kỹ thuật của đất yếu
Các bước tính toán xử lý nền đắp trên đất yếu bằng phương pháp đường thấm thẳng đứng
I. Kiểm toán điều kiện ổn định:
II. Tính chiều cao phòng lún
A. Tính toán xử lý cố kết nền đất bằng đường thấm thẳng đứng:
B. Thời gian thi công của các giai đoạn đắp:


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap