Để blog của bạn trở nên sinh động và dễ dàng giới thiệu những bài viết hay đến cho nhiều người thì tin liên quan là thứ không thể thiếu cho blog của bạn, có rất nhiều cách để làm điều đó, hôm nay mình xin giới thiệu cách tạo tin liên quan với hình ảnh thumnail của bài viết hiện tại, các tin liên quan này sẽ hiển thị ở dưới cùng bài viết và được chọn cùng danh mục , label và tag của bài viết đó. Như hình mình họa dưới đây:
blogspot tips, relate post, thu thuat blogspot, thumnail, tin lien quan

Các bạn chỉ cần làm theo các bước sau đây :
Bước 1 : Đăng nhập vào Blogger : Dashboard >>Design >>Edit HTML;
Bước 2 : Click chọn ” Expand widgets template “.
Bước 3 : Tìm đoạn code
1
</head>
Sau đó copy và paste đoạn code sau ngay trên thẻ </head>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
<!--Related Posts with thumbnails Scripts and Styles Start-->
 
<!-- remove --><b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
 
<style type="text/css">
 
#related-posts {
 
float:center;
 
text-transform:none;
 
height:100%;
 
min-height:100%;
 
padding-top:5px;
 
padding-left:5px;
 
}
 
 
 
#related-posts h2{
 
font-size: 1.6em;
 
font-weight: bold;
 
color: black;
 
font-family: Georgia, &#8220;Times New Roman&#8221;, Times, serif;
 
margin-bottom: 0.75em;
 
margin-top: 0em;
 
padding-top: 0em;
 
}
 
#related-posts a{
 
color:black;
 
}
 
#related-posts a:hover{
 
color:black;
 
}
 
 
 
#related-posts  a:hover {
 
background-color:#d4eaf2;
 
}
 
</style>
 
<script type='text/javascript'>
 
 
var maxresults=5;
 
var splittercolor="#d4eaf2";
 
var relatedpoststitle="Related Posts";
 
</script>
 
 
<!-- remove --></b:if>
 
<!--Related Posts with thumbnails Scripts and Styles End-->
Đoạn code trên sẽ hiển thị mặc định là 5 tin liên quan, nếu bạn muốn hiển thị nhiều hay ít hơn thì có thể điều chỉnh ở dòng var maxresults=5;
Bước 5 : Bây giờ các bạn nhấn Ctrl + F và  tìm đoạn code sau :
1
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Nếu các bạn không tìm thấy thì tìm đoạn này :
1
<p class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Hoặc :
1
<data:post.body/>
Bước 6 : Copy và paste đoạn code bên dưới ngay dưới những đoạn code mà chúng ta tìm thấy ở bước 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
<!-- Related Posts with Thumbnails Code Start-->
 
<!-- remove --><b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
 
<div id='related-posts'>
 
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
 
<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>
 
</b:if>
 
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=5&quot;' type='text/javascript'/></b:loop>
 
<script type='text/javascript'>
 
removeRelatedDuplicates_thumbs();
 
printRelatedLabels_thumbs(&quot;<data:post.url/>&quot;);
 
</script>
 
</div><div style='clear:both'/>
 
<!-- remove --></b:if>
 
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><b:if cond='data:post.isFirstPost'>
 
 
</b:if></b:if>
 
<!-- Related Posts with Thumbnails Code End-->
Chú ý :  Thay đổi giá trị 5 từ max-results=5 với số bài viết mà bạn muốn hiển thị
Bước 7  : nhất nút Save để kết thúc.

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap