Sổ tay tính toán thuỷ văn, thuỷ lực cầu đường do Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) biên soạn và được Bộ GTVT xét duyệt thông qua năm 2006.

Chương I: Giới thiệu chung
Chương II: Tính toán dòng chảy trong điều kiện tự nhiên
Chương III: Tính toán thuỷ văn trong trường hợp đặc biệt
Chương IV: Phân tích thuỷ lực công trình cầu thông thường
Chương V: Tính toán thuỷ lực công trình cầu trong trường hợp đặc biệt
Chương VI: Dự báo qua trình diễn biến lòng sông
Chương VII: Thiết kế các công trình trong khu vực cầu vượt sông
Chương VIII: Tính toán thuỷ văn, thuỷ lực công trình thoát nước dọc tuyến
Chương IX: Tính toán và thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap