- Phần I: Khái quát lý thuyết và công cụ cài đặt chương trình
- Phần II: Phân tích và thiết kế bài toán
- Phần III: Giao diện và kết quả chương trình

- Các khái niệm cơ bản: Cơ sở dữ liệu, thực thể, thuộc tính...
+ Khái niệm phụ thuộc và các dạng chuẩn cơ bản
+ Khái niệm chỉ dẫn và khoá chỉ dẫn
+ Mục tiêu và tính ưu việt của mô hình quan hệ
+ Phương pháp phân tích MERISE
- Mức quan niệm dữ liệu, mức tổ chức, mức vật lý
+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access

Công cụ cài đặt
- Visual Basic 6.0 (VB)_ con đường nhanh nhất, đơn giản nhất để tạo ứng dụng cho MS Windows. Vậy VB là gì?
- VB 6.0 hỗ trợ một cách lập trình tương đối mới - OOP
- VB 6.0 hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu và Internet, đặc biệt là quản lý cơ sở dữ liệu.
- VB 6.0 gắn liền với khái niệm lập trình trực quan.
- VB 6.0 có nhiều tính năng mới, công cụ ActiveX cho phép dùng những ứng dụng khác như MS Word, Excel.
- Ứng dụng khi tạo xong có thể tự do phân phối.
- Vậy chúng ta có thể làm gì với VB


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap