Cuốn sách "Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghề đà giáo di động" cung cấp cho người đọc những kiến thức khoa học công nghệ cần thiết cho những người làm công tác tư vấn lập dự án, thiết kế kỹ thuật,... Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Các công nghệ xây dựng và bê tông cốt thép - Sự ra đời và phát triển của công nghệ đà giáo di động, nội dung khoa học kỹ thuật của công nghệ đà giáo di động.

Phần 2 trình bày các nội dung: Thiết kế cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động, thiết kế cầu công nghệ.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap