Nội dung sách gồm 6 chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công tác tổ chức lắp đặt điện trong trạm biến áp
Khái niệm về tổ chức chuẩn bị các công việc lắp đặt
Tổ chức công tác của các đội, tổ, nhóm lắp đặt
Tài liệu kỹ thuật
Các dụng cụ, máy móc dùng trong lắp đặt điện
Chương 2: Khái niệm chung về các thiết bị phân phối trong trạm biến áp
Các dạng thiết bị phân phối
Sơ đồ nối điện thiết bị phân phối của trạm biến áp
Chương 3: Dây dẫn, cáp và các phụ kiện dùng trong lắp đặt trạm biến áp
Dây dẫn
Các phụ kiện đấu nối dây và cáp
Cách làm đầu cáp
Chương 4: Lắp đặt các thiết bị phân phối đặt trong nhà - Điện áp 6-35kV
Khái niệm chung
Công việc lấy dấu
Lắp đặt các chi tiết kẹp giữ và các kết cấu đỡ
Lắp đặt sứ đỡ
Lắp đặt sứ xuyên tường
Lắp đặt dao cách ly
Lắp đặt máy cắt phụ tải
Lắp đặt các thiết bị đóng cắt hợp bộ
Lắp đặt máy biến dòng điện (BI)
Lắp đặt máy biến điện áp đo lường (BU)
Lắp đặt cầu chảy cao áp
Lắp đặt kháng điện
Lắp đặt chống sét van
Lắp đặt thanh dẫn, thanh cái
Chương 5: Lắp đặt mạch sơ cấp của thiết bị phân phối ngoài trời
Các khái niệm chung
Điều kiện thực hiện các công việc lấy dấu, các kết cấu đỡ, gá lắp và nền móng
Lắp đặt sứ đỡ và sứ xuyên
Lắp đặt dao cách ly ngoài trời
Lắp đặt cầu chảy tự rơi (SI)
Lắp đặt máy cắt điện đặt ngoài trời
Lắp đặt máy biến dòng điện đặt ngoài trời
Lắp đặt máy biến điện áp đặt ngoài trời
Lắp đặt kháng điện và máy chống sét
Lắp đặt hệ thống thanh góp và thanh dẫn
Lắp đặt các máy biến áp lực
Các bản vẽ thi công lắp đặt trạm biến áp
Chương 6: Vận hành trạm biến áp
Vận hành các thiết bị phân phối
Các thao tác đóng cắt chuyển đổi
Vận hành các máy biến áp lực


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap