SÁCH SCAN - Hóa học nano - Công nghệ nền và vật liệu nguồn (Nguyễn Đức Nghĩa)

Tài liệu “Hóa học Nano – Công nghệ nền và vật liệu nguồn” được biên soạn với , mục đích dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho giảng viên, sinh viên, các nghiên cứu sinh đang nghiên cứu và giảng dạy bộ môn hóa học ở các trường đại học
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:
Phần 1: Giới thiệu về hóa học Nano
Phần 2: Công nghệ hóa học Nano nền
- Chương 1: Công nghệ Nano Sol-Gel
- Chương 2: Công nghệ hạt Micell Nano
- Chương 3: Công nghệ lắng đọng pha hơi hóa học Nano
- Chương 4: Công nghệ tự lắp ghép phân tử

Phần 3: Vật liệu Nano kim loại và vật liệu lai
- Chương 1: Vật liệu Sol- Gel Nano
- Chương 2: Nanocomposittes gốm và kim loại khối
- Chương 3: Xúc tác Nano
Phần 4: Polyme cấu trúc Nano và Nanpcoposit
- Chương 1: Polymer cấu trúc Nano
- Chương 2: Polyme Clay/Nano composit
Phần 5: Cacbon cấu trúc Nano và sợi Nano
- Chương 1: Cacbon cấu trúc Nano
- Chương 2: Sợi Nano
Tài liệu tham khảo
Từ khóa và từ viết tắt
Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap