Điều khiển tự động (ĐKTĐ) là môn học bắt buộc đối với tất cả các sinh viên ngành kỹ thuật. Quyển "Bài tập điều khiển tự động" được Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh biên soạn theo nội dung môn học "Lý thuyết Điều khiển tự động" và "Cơ sở điều khiển tự động" nhằm nâng cao kiến thức, khả năng phân tích, tính toán và thiết kế hệ thống ĐKTĐ cho sinh viên.

Phần mềm MATLAB là một công cụ mạnh để khảo sát và thiết kế hệ thống được giới thiệu cho sinh viên qua các bài thí nghiệm ĐKTĐ.

Nội dung sách gồm ba phần, được sắp xếp như sau:

PHẦN THỨ NHẤT. BÀI TẬP
Chương 1. Hệ thống ĐKTĐ trong công nghiệp
Chương 2. Hệ ĐKTĐ tuyến tính liên tục
Chương 3. Hệ ĐKTĐ phi tuyến
Chương 4. Hệ ĐKTĐ rời rạc
Chương 5. Thiết kế hệ ĐKTĐ

PHẦN THỨ HAI. BÀI GIẢI MẪU VÀ ĐÁP ÁN
Chương 6. Các bài giải mẫu và đáp án chọn lọc
PHẦN THỨ BA. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật và các bạn đang làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật ĐKTĐ.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap