Cùng với nhiều dịch vụ tiện ích mà Facebook cho phép chúng ta nhúng vào website như Comment, Likebox hay đơn giản như nút Share hoặc like bài viết, thì gần đây Facebook lại cung cấp thêm dịch vụ Author Tag. Đây không phải là một tính năng mới gì, nhưng gần đây nó được cập nhật cho phép Facebook  tag bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội này với thông tin author’s Facebook profile.
Author Tag, wordpress tips, thu thuat wordpress, wordpress tips, wordpress
Để bắt đầu, chúng ta sẽ cần chèn thêm một thẻ input cho phép tác giả chèn thêm đường dẫn Facebook profile URL.
Mở file functions.php của theme mà các bạn đang dùng, rồi chèn thêm đoạn code sau.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
function facebook_profile_url($profile_fields) {
 
    $profile_fields['facebook_url'] = 'Facebook URL';
 
    return $profile_fields;
 
}
 
add_filter('user_contactmethods', 'facebook_profile_url');
Đoạn code trên sẽ chèn thêm một trường nhập liệu vào bên dưới  “Contact Info”. Giờ thì các bạn chỉ cần nhập thêm facebook URL là được, ví dụ như https://www.facebook.com/zuck .
Author Tag, wordpress tips, thu thuat wordpress, wordpress tips, wordpress
Bây giờ, chúng ta sẽ cần xuất URL ra bên ngoài bên trong thẻ head của theme. Để làm được điều này, thì các bạn chèn thêm đoạn code sau bên trong file functions.php .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
function facebook_author_tag() {
 
    if ( is_single() ) {
 
        global $post;
 
        $author = (int) $post->post_author;
 
        $facebook_url = get_the_author_meta( 'facebook_url', $author );
 
        if ( ! empty( $facebook_url ) ) {
 
            echo '<meta property="article:author" content="'. $facebook_url .'" />';
 
        }
 
    }
 
}
 
add_action( 'wp_head', 'facebook_author_tag', 8 );
Nếu thành công, các bạn sẽ thấy thông tin URL xuất hiện như thế này.
Author Tag, wordpress tips, thu thuat wordpress, wordpress tips, wordpress
 Nếu các bạn không hiểu gì về code thì có thể sử dụng plugin  Yoast SEO. Đây là một plugin giúp các bạn tối ưu hóa website của các bạn cả về tìm kiếm trên Google cũng như trên mạng xã hội Facebook. Ngay khi các bạn cài đặt plugin này xong , thì các bạn sẽ thấy có một dòng input như  “Facebook Profile URL” và chèn đường dẫn vào là xong.

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap