Mục đích của việc thiết kế môn học phầnly hợp ôtô nhằm xác định các thông số cơ bản của ly hợp ôtô. Đó là tính toán xác định số lượng và kích thước bề mặt ma sát, cơ cấu ép và cơ cấu điều khiển của ly hợp nhằm bảo đảm các yêu cầu của ly hợp trong mọi điều kiện làm việc của ôtô.

Chương 1. Thiết kế li hợp ô tô
Chương 2. Ly hợp ôtô
Chương 3. Hộp số ôtô
Chương 4. Truyền động các-đăng


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap