Khái niệm chung:
Biến tần là thiết bị điện tử dùng để biến đổi nguồn điện xoay chiều có tần số và biên độ xác định sang nguồn điện xoay chiều khác có tần số và biên độ thay đổi được
1.2. Phân loại biến tần: Có nhiều phương pháp phân loại biến tần
a. Phân loại theo phương pháp biến đổi:
- Biến tần trực tiêp
- Biến tần gián tiếp
b. Phân loại theo nguôn ra:
- Biến tần nguồn dòng
- Biến tần nguồn áp
c. Phân loại theo phương pháp điều khiển:
- Phương pháp điều khiển cổ điển
- Phương pháp điều khiển PWM
- Phương pháp điều khiển vector
- Phương pháp điều khiển ma trận
d. Phân loại theo nguồn cấp vào:
- Biến tần một pha
- Biến tần ba pha

Chương 1: Khái niệm chung về biến tần
Chương 2: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của biến tần
Chương 3: Nghiên cứu hệ biến tần Micromaster Vector và ứng dụng biến tần Micromaster Vector trong truyền động điện xí nghiệp công nghiệp.

Tài liệu tham khảo


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap