Chống SQL injection hiệu quả cho WordPress với file .htaccess.
Nếu bạn chưa biết thì SQL injection là một kỹ thuật cho phép những kẻ tấn công lợi dụng lỗ hổng của việc kiểm tra dữ liệu đầu vào trong các ứng dụng web và các thông báo lỗi của hệ quản trị cơ sở dữ liệu trả về để inject (tiêm vào) và thi hành các câu lệnh SQL  “độc hại” một cách bất hợp pháp. SQL injectioncó thể cho phép những kẻ tấn công thực hiện các thao tác như xóa, chèn, cập nhật… trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng, thậm chí là server mà ứng dụng đó đang chạy. Lỗi này thường xảy ra trên các ứng dụng web có dữ liệu được quản lý bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL ServerMySQLOracleDB2,Sysbase… và WordPress là một trong những “nạn nhân” phổ biến.

mua-tron-bo-themes-tai-mythemeshop-voi-gia-chi-500-nghin
Tham khảo thêm:
Làm thế nào để bảo vệ blog/ website của bạn chống lại SQL injection? Nếu bạn đang sử dụng hosting hoặc VPS có webserver ApacheLiteSpeed thì ngay sau đây là giải pháp hữu hiệu giúp bạn làm điều đó.

Chống SQL injection hiệu quả với file .htaccess

1. Mở file .htaccess trong thư mục gốc của WordPress ra và thêm đoạn code sau đây vào trong.
## SQL Injection Block ##
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(HEAD|TRACE|DELETE|TRACK) [NC]
RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]
RewriteCond %{QUERY_STRING} \.\.\/ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} boot\.ini [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} tag\= [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ftp\: [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} http\: [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} https\: [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|%3D) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(\[|\]|\(|\)|<|>|ê|"|;|\?|\*|=$).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(&#x22;|&#x27;|&#x3C;|&#x3E;|&#x5C;|&#x7B;|&#x7C;).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(%24&x).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(%0|%A|%B|%C|%D|%E|%F|127\.0).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(globals|encode|localhost|loopback).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(request|select|insert|union|declare).* [NC]
RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !^.*wordpress_logged_in_.*$
RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]
</IfModule>
view raw.htaccess hosted with ❤ by GitHub
2. Lưu lại và thưởng thức kết quả. Tất cả chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng sẽ giúp bạn chống được phần lớn các phương thức tấn công SQL injection. Chúc các bạn thành công!
Bạn biết phương pháp khác hiệu quả hơn để chống SQL injection cho WordPress? Hãy chia sẻ nó với chúng tôi trong khung bình luận bên dưới.
nguồn: wpcanban.com

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap